THE OMIT PROJECT är ett innovationsprojekt som vi driver med hjälp av ett tvärprofessionellt team och med stöd från Vinnova. Vi har tillsammans utvecklat ett koncept och en produkt för stressreduktion. Konceptet bygger på helt nya forskningsrön och är resultatet av en nära samverkan mellan marknadsmässigt tänkande och forskning. Konceptet kommer presenteras och lanseras under 2019.

OMIT är en akronym för one moment in time, en uppmaning och en påminnelse om att befinna sig i nuet, att stanna upp och att bryta mönster i sin vardag.  Om ni vill veta mer om projektet så är ni välkomna att kontakta oss