Allt fler individer lever idag med för höga stressnivåer. Det ökar risken för en rad sjukdomstillstånd med sjukskrivning som följd. Att hitta metoder för att snabbt och enkelt kunna sänka höga stressnivåer är av stor betydelse för ett flertal vitala mänskliga funktioner.

Med finansiellt stöd från VINNOVA har Igeia Health Labs tillsammans med en grupp bestående av neurovetare, beteendevetare, arkitekter och instrumentbyggare tagit fram ett instrument med syfte att så snabbt och enkelt som möjligt skapa effektiv stressreduktion. Vi kallar vårt instrument för Neverland.

Bild1.jpg

Vill du testa Neverland eller komma i kontakt med oss angående förfrågningar så tveka inte att kontakta oss.