Hälsa är inte bara en personlig angelägenhet, på ett företag utgör den även en gemensam resurs och är en ledningsfråga.

Vi mäter, förbättrar och kvalitetssäkrar företags och organisationers hälsoläge. Detta utgör en bra grund för att skapa ökat välmående, högre produktivitet samt sänkta kostnader för ohälsa.

Vi erbjuder företag avancerad rådgivning kring hälsostrategier och har även möjlighet att erbjuda implemeteringsstöd i alla delar av ert hälsoarbete. Vi arbetar med hela kedjan från analys och strategiskt stöd på organisationsnivå till stöd och coachning för anställda.

VI ERBJUDER:

° Omstrukturering av hälsoinvesteringar (företagshälsovård, försäkringar och friskvårdslösningar)

° Interventioner på gruppnivå

° Interventioner och coachning på individnivå

° Tekniska plattformar för health management

° Hälsoekonomiska analyser

° Hälsorevisioner

° Digital hälsoscreening

 

 

Vi har kompetens och möjlighet att erbjuda företag omfattande stöd för att skapa hälsostrategier som ger mätbara resultat snabbt och arbetar med erfarna hälsocoacher i våra interventionsprogram. De interventionsprogram vi erbjuder är baserade på kliniskt evidensbaserade modeller som visat mycket goda resultat.

Kontakta oss gärna för att få höra mer om hur vi kan hjälpa ert företag. 

 

 

IBLAND BEHÖVS SNABBA LÖSNINGAR SOM GÖR SKILLNAD DIREKT

Det kan handla om att skapa särskilda arrangemang med hälsotema, inspirationsföreläsningar, att se över friskvårdsprogram eller genomföra andra punktinsatser som bidrar till att stärka en organisationskultur som främjar hälsa. Vi hjälper företag och organisationer med detta. Vi gör det för att vi har stor kompetens på området och vet värdet av att bygga starka kulturer för hälsa och för att vi vet att hälsa ibland kan kännas krångligt att prioritera. Vi tror att det av denna anledning är bättre att göra någonting än ingenting.

Vi kan hjälpa ert företag med enkla och snabba lösningar genom:

° HÄLSOTEMA TILL KONFERENSER

° AKTIVERINGSPROGRAM FÖR GRUPPER

° CHEFS- OCH LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

° COACHNING

° INSPIRATIONSFÖRELÄSNINGAR OM HÄLSA